1.04.2020.

JN T145/2020 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja birotehničke opreme - fotokopir aparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.06.2020.


JN T146/2020 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja računarskih mreža i mrežne opreme
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.04.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.04.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.04.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.04.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 8.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.05.2020.


JN T147/2020 Javna nabavka Usluge održavanja štampača
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.04.2020.


JN T148/2020 Javna nabavka Usluge tekućeg održavanja servera
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.06.2020.


JN T149/2020 Javna nabavka Usluga tekućeg održavanja rampi
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.04.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.04.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 21.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 1.06.2020.


JN T158/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki plazma sterilizatora, uređaja za dekontaminaciju prostora i prateće opreme proizvođača, "Johnson & Johnson"
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 24.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.04.2020.


JN A163/2020 Javna nabavka Osteosintetski materijal za ortopediju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Model ugovora
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.04.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 8.04.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.04.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.04.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.04.2020.
Izmena modela ugovora - 10.04.2020.
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 27.04.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 27.04.2020.
 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 4.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu MAKLER d.o.o. - 4.05.2020.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 8.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 8.05.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 8.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. 2 - 25.05.2020.