29.04.2020.

JN A184/2020 Javna nabavka Potrošni materijal i lekovi van liste lekova za potrebe transplantacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilozi 3 i 7
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.05.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 8.05.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 8.05.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 8.05.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 21.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 2.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru AMICUS SRB d.o.o. - 3.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM – 3 d.o.o. - 3.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Uni-chem d.o.o. - 3.06.2020.

JN A187/2020 Javna nabavka Lekovi van liste lekova

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.05.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 11.05.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 11.05.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 11.05.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 22.05.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 22.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 1.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INPHARM d.o.o. - 1.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDICA LINEA PHARMA d.o.o. - 1.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PFIZER SRB d.o.o. - 1.06.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 2.06.2020.