7.04.2020.

JN TM41/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - ultrazvučni aparati, proizvođača Toshiba
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.04.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.04.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 16.04.2020.
Odluka o dodeli ugovora - 5.05.2020.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 13.05.2020.


JN T166/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - RTG aparati, proizvođača Philips
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.04.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.04.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 16.04.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 16.04.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.04.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.04.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.04.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 25.05.2020.

JN K169/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Filteri za sepsu

Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 30.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 12.05.2020.


JN K171/2020 Javna nabavka Usluga operatera za prikupljanje i transport citostatskog i hemijskog otpada
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.04.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.04.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.04.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.04.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.05.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.05.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 1.06.2020.


JN T172/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja i popravki kompresora proizvođača "ATLAS COPCO"
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 27.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 8.05.2020.