3.04.2020.

JN TM44/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja- laminarne komore i CO2 inkubatori, proizvođača K-Systems
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.04.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.04.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 10.04.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 14.04.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 14.04.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 14.04.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 27.04.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 27.04.2020.


JN T154/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Usluge održavanja - intraaortne balon pumpe, proizvođača Maquet
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 20.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 20.05.2020.


JN A170/2020 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal opšte namene
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.04.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.04.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.04.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 16.04.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 28.04.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 28.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu PROSPERA d.o.o. - 6.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROSPERA d.o.o. - 6.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ARENA MEDING d.o.o. - 14.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu UNI-CHEM d.o.o. - 14.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu VICOR d.o.o. - 14.05.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 15.05.2020.