28.05.2020.

JN KM47/2020 Javna nabavka male vrednosti Pečati i natpisne table
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.06.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 19.06.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 22.06.2020.


JN KM56/2020 Javna nabavka male vrednosti Filteri za sukciju-aspiraciju za mobilni aspirator „Victoria“
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 10.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.06.2020.

JN T198/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - medicinska oprema proizvođača Olympus
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 22.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 22.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.06.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 27.07.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Labena d.o.o. - 28.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ogranak Olympus Czech Group s.r.o. u Beogradu - 28.07.2020.

JN A201/2020 Javna nabavka RADIOFARMAK: FDG od 125mCi

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 22.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 3.07.2020.

JN A202/2020 Javna nabavka Zavojni materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 22.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu ECOTRADE BG d.o.o. - 29.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru ECOTRADE BG d.o.o. - 30.06.2020.

JN K206/2020 Javna nabavka Ambalaža za zbrinjavanje medicinskog otpada

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 23.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.06.2020.