20.03.2020.

JN T44/2020 Javna nabavka
Odluka o dodeli ugovora - 20.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.03.2020.

JN A130/2020 Javna nabavka Osteosintetski materijal za potrebe Klinike za ORL i MFH
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

JN A141/2020 Javna nabavka Reagensi i potrošni materijal za aparate proizvođača Instrumentation laboratory za potrebe Klinike za hematologiju i Centra za medicinsku biohemiju

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6