23.03.2020.

JN A132/2020 Javna nabavka Ugradni i specifični potrošni materijal u neurohirurgiji
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 30.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 30.03.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.04.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.04.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.04.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.04.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 28.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 14.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. - 14.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru HERMES PHARMA d.o.o. - 14.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDALEX d.o.o. - 14.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. - 14.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VEGA MEDICAL d.o.o. - 14.05.2020.


JN T137/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Hamilton, EKG aparati, monitori, defibrilatori, EEG aparat i CTG aparata proizvođača NihonKohden, mikroskopi, kolposkopi, fundus kamera, perimetar i aparat za optičku koherentnu tomografiju, proizvođača Carl Zeiss, perfuzione pumpe, proizvođača Codan Argus AG OP lampe, proizvođača Mach, i OP stolovi, proizvođača Schmitz
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 28.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.06.2020.


JN A151/2020 Javna nabavka Implanti u ortopediji i prateći materijal za ugradnju kuka i kolena
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Model ugovora
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 10.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu "MAGNA PHARMACIA" d.o.o. - 27.04.2020. - 27.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu "ORTHOAID" d.o.o. - 27.04.2020. - 27.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu "PROSPERA" d.o.o. - 27.04.2020. - 27.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROSPERA d.o.o. - 8.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROSPERA d.o.o. 2 - 18.06.2020.