27.03.2020.

JN T136/2020 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki mašina za šivenje
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 22.04.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 22.04.2020. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 26.05.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 26.05.2020.

JN T155/2020 Javna nabavka Usluge održavanja magnetne rezonance, proizvođača GE

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.03.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.04.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 9.04.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 9.04.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 9.04.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 20.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.05.2020.


JN T156/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - magnetna rezonanca,  proizvođača Siemens
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 30.03.2020.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.04.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.04.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.04.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.04.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 15.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.05.2020.

JN A159/2020 Javna nabavka Medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za mikrobiologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.04.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 6.04.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 6.04.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 6.04.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 7.04.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 6.05.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 6.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BEOHEM -3 d.o.o. - 19.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOGNOST S d.o.o. - 19.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOMEDICA MP d.o.o. - 19.05.2020.

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 19.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 21.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MD SOLUTIONS d.o.o. - 21.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NEOMEDICA d.o.o. - 21.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PROMEDIA d.o.o. - 21.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 21.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru YUNYCOM d.o.o. - 21.05.2020.

JN A160/2020 Javna nabavka Sredstva za dezinfekciju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 7.04.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 8.04.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 29.04.2020.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 29.04.2020. 
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – 13.05.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 13.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIMIDA d.o.o. - 14.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PTM d.o.o. - 14.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru KODEKS SISTEM d.o.o. - 18.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PAN STAR d.o.o. - 18.05.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru TOPCHEMIE MEDLAB d.o.o. - 19.05.2020.

JN A164/2020 Javna nabavka Preparati za enteralnu ishranu
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.03.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 24.03.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 24.03.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 16.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Amicus SRB d.o.o. - 23.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru KIBID d.o.o - 24.04.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PharmaSwiss d.o.o. - 28.04.2020.

JN A167/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Testovi za aparat Vitec 2
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 
Odluka o dodeli ugovora - 7.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 24.04.2020.