Пејсмејкер центар

ПЕЈСМЕЈКЕР ЦЕНТАР
“Проф. др Милан-Бане Ђорђевић”
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
11000 БЕОГРАД, К.Тодоровића 8, СРБИЈА
Тел: 011 361 56 21   Фаx: 011 361 56 30


Директор Пејсмејкер центра
Проф. др Горан Милашиновић

Контакт телефони: 011/3629-024; Фаx: 3615-630

Заменик Директора Пејсмејкер центра
Проф. др Синиша У. Павловић

Контакт телефон/фаx: 011/3629-095

Главна сестра Пејсмејкер центра
Вмс, Весна Вратоњић

Контакт телефон: 011/361-5621

Начелник одељења здравствене администрације и немедицинских послова
Драгица Новаковић

Контакт телефон: 011/3629-024

Организационе јединице Пејсмејкер центра

Поликлиничко-дијагностичко одељење ПМЦ (у згради Поликлинике КЦС – I спрат)
Начелник одељења – Проф. др Горан Милашиновић
Главна сестра одељења - Вмс Јелена Томић
Контакт телефон: 011/3615-621 Фаx: 011/361-5630

Клиничко одељење са полуинтензивном негом ПМЦ (у згради бивше II Хируршке клинике)
Начелник одељења – Др Братислав Кирћански
Контакт телефон: 3629-096
Главна сестра одељења – Вмс Неда Цицовић
Контакт телефон: 366-3694

Одељење – Операциона сала са ангио салом ПМЦ (у згради бивше II Хируршке клинике)
Начелник одељења – Проф. др Синиша Павловић
Главна сестра одељења – Вмс Радмила Филић
Контакт телефон: 366-3697

Информације о начину заказивања прегледа

Кардиолошки прегледи  и експертски електрофизиолошки прегледи са проценом за уградњу пејсмејкера обављају се у Поликлиници, I спрат од 08-15 ч. Заказивање прегледа врши се електронским путем од стране изабраног лекара из дома здравља.

Прва контрола пејсмејкера се не заказује, за прву контролу издаје се упут без термина од стране надлежног изабраног лекара за амбулантно специјалистички преглед.

Свака наредна контрола пејсмејкера  се заказује електронским путем и обављају се сваког радног дана у Поликлиници, I спрат,  од 8-15 ч, са упутом за специјалистички преглед од надлежног ДЗ за београдске осигуранике, а за болеснике из унутрашњости неопходно је оверити упут у регионалном фонду.

На преглед је неопходно понети оверену здравствену књижицу, личну карту, ранију медицинску документацију.

Уколико је болеснику у амбуланти постављена индикација за уградњу трајног пејсмејкера, болесник добија писану информацију за пацијенте (у прилогу достављамо изглед писане информације)

Након болничког лечења болеснику се издаје отпусна листа на чијом поледјини се, такодје, налази упутство за пацијенте о начину живота са пејсмејкером (прилог – упутство за пацијенте).

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПАЦИЈЕНТЕ ПЕЈСМЕЈКЕР ЦЕНТРА

Заказивање болничког лечења за уградњу трајног пејсмејкера врши се након постављања индикације у амбуланти Пејсмејкер центра.

Датум пријема у болницу заказати на телефон 3629-023 (сестри Неди Цицовић).На дан пријема доћи у Институт за кардиоваскуларне болести КЦС – Пејсмејкер центар (бивша II Хируршка клиника), Београд, ул. Косте Тодоровића бр 8,  у 7.30 х ујутру.

Понети:

 • оверену здравствену књижицу и личну карту
 • упут за болничко лечење (уколико је болесник из унутрашњости упут мора мити оверен од стране надлежног Фонда)
 • комплетну медицинску документацију (лекарске извештаје, отпусне листе, ЕКГ записе, 24-х ЕКГ Холтер)
 • прибор за личну хигијену (дводелна пижама на раскопчавање, папуче, пешкир, пластична чаша, паста и четкица за зубе, чешаљ....).
НАПОМЕНА:  Уколико болесник узима Андол, Аспирин, Тицлодиx, Плавиx, Бруфен…. обавезно престати са узимањем лека 4-5 дана пре пријема у болницу!

Ако болесник узима антикоагулантну терапију (Синтром, Фарин, Пелентан, Синцоум4) неопходно је да се болесник обавезно јави телефоном ради договора око привременог престанка узимања лека.

Републичко Министарство здравља је прописало законску партиципацију за сав уградни материјал која је 5% од вредности уградног материјала, тако да партиципације за пејсмејкере се крећу од 4.000-20000 динара, осим за кардиовертер дефибрилаторе и мултисајт пејсмејкера за које је партиципација 30.000,оо динара. Висина партицпације за пејсмејкер се одређује на основу типа пејсмејкера – у зависности од дијагнозе.  Партиципација се плаћа на дан отпуста из болнице.

Болесник може бити ослобођен од партиципације само на основу потврде која га ослобађа од исте (издаје ДЗ).

На дан пријема НЕМОЈТЕ доручковати, пити кафу, чај и лекове.
 
ПЕЈСМЕЈКЕР-УПУТСТВО ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

Ваш пејсмејкер је својом модерном конструкцијом заштићен од утицаја коју би могли изазвати електрични апарати. Већина електричних уређаја са којима дневно долазите у контакт сасвим је сигурна и неће ометати рад Вашег пејсмејкера.

 Без страха можете употребљавати уобичајене кућне апарате на струју, као што су:
 • микроталасна пећница
 • телевизори, радиоапарати, стерео уређаји те њихови даљински управљачи,
 • преносиви кућни телефони и мобилни телефони,
 • компијутери, видео и компијутерске конзоле за игру,
 • стони електрични апарати (миксер и сл.)
 • ручни електрични апарати (фен, бријачи апарати, увијачи за косу),
 • велики електрични уређаји (машина за веш, електричне пећи),
 • усисавачи за прашину,
 • електрични покривачи и јастуци,
 • електрични ножеви,
 • опрема за рад у башти и
 • уређаји за отварање гаражних врата.
Да бисте опасност од интерференције свели на минимум, електричне уређаје држите мало подаље од тела, односно најмање 20 цм од свог пејсмејкера.

При кориштењу ГСМ мобилних телефона нису потребне никакве посебне мере опрезности будући да Вам је уграђен најсавременији тип пејсмејкера. Телефон се једино не сме држати у џепу тачно изнад пејсмејкера. Електрични стимулатор срца садржи филтер који омогућује да се без икакве интеракције користе сви модели мобилних телефона.

Електрични уређаји у канцеларијама и продавницама
Уколико задовољавају савремене сигурносне стандарде, електрични уређаји у канцеларијама и продавницама неће интерферирати с Вашим пејсмејкером. Уређаји о којима је овде реч обухватају:
 • електричне писаће машине и персоналне рачунаре,
 • фотокопир апарате, телефакс уређаје,
 • електрични алат за обраду дрвета,
 • електрични алат за обраду метала.
Избегавајте следеће могуће изворе електричне интерференције:
 • електрична опрема за заваривање велике снаге,
 • диелектрични грејачи, какви се у индустрији користе за савијање пластике,
 • електричне челичне пећи,
 • одашиљачи велике јачине,
 • унутрашњост трансформаторских станица и енергетских постројења
Слободно се крећите у близини далековода.

Дозвољено је вршити прегледе рентген апаратом, ултразвуком, скенером (ЦТ), али нису дозвољени прегледи магнетном резонанцом.

Не пролазити кроз детектор за оружије и метал који се налазе на аеродромима, у полицијским станицама, судовима као и другим објектима који су обезбеђени оваквим уређајима. Потребно је показати интернационалну идентификациону картицу пејсмејкера (која се добија на првој редовној контроли) након чега ће Вас служба обезебеђења прегледати ручно.