Финансијски план

Ребаланс III финансијског плана за 2020.г.

Нацрт Финансијског плана УКЦС за 2021. годину


Финансијски план за 2016. годину.

Ребаланс VIII финансијског плана за 2016. годину 

Финансијски план за 2017. годину

Ребаланс VII финансијског плана за 2017.г.

Нацрт Финансијског плана КЦС за 2018. годину

Допуна нацрта Финансијског плана КЦС за 2018. годину

Финансијски план КЦС за 2018. годину

Ребаланс I финансијског плана за 2018.г.

Ребаланс II финансијског плана за 2018.г.

Ребаланс III финансијског плана за 2018.г.

Ребаланс IV финансијског плана за 2018.г.

Ребаланс V финансијског плана за 2018.г.

Финансијски план КЦС за 2019. годину

Ребаланс I финансијског плана за 2019.г.

Ребаланс II финансијског плана за 2019.г.

Ребаланс III финансијског плана за 2019.г.

Ребаланс IV финансијског плана за 2019.г.

Ребаланс V финансијског плана за 2019.г.

Ребаланс VI финансијског плана за 2019.г.

Нацрт Финансијског плана КЦС за 2020. годину

Финансијски план КЦС за 2020. годину

Ребаланс I финансијског плана за 2020.г.

Ребаланс II финансијског плана за 2020.г.