Завршни рачун

Биланс стања на дан 31.12.2018. године

Биланс прихода и расхода у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Образац БО - исплаћена и рефундирана средства која се односе на накнаде евидентиране у оквиру групе 414100 у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Ненаплаћена потраживања ЗУ на дан 31.12.2018. године

Одступања од новчаног тока у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Образац за партиципацију у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Образложење уз Извештај о извршењу буџета - Образац 5 за период јануар-децембар 2018. године

Образложење уз Образац Крв 1

Образложење уз Образац одступање од новчаних токова за период јануар-децембар 2018. године

Образложење уз Завршни рачун 2018. године - Образац 7

Трансфери Републичког фонда за крв и лабилне продукте од крви у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Повраћаји по Закључку Владе РС

Стање неизмирених обавеза према добављачима на дан 31.12.2018. године

Стање залиха на дан 31.12.2018. године

Дневни финансијски извештај

Дневне исплате 27.01.2020.

Дневне исплате 24.01.2020.

Дневне исплате 23.01.2020.

Дневне исплате 22.01.2020.

Дневне исплате 21.01.2020.

Дневне исплате 20.01.2020.

Дневне исплате 17.01.2020.

Дневне исплате 16.01.2020.

Дневне исплате 15.01.2020.

Дневне исплате 14.01.2020.

Дневне исплате 13.01.2020.

Дневне исплате 10.01.2020.

Дневне исплате 9.01.2020.

Дневне исплате 8.01.2020.

Дневне исплате 6.01.2020.

Дневне исплате 3.01.2020.


 

Дневне исплате 31.12.2019.

Дневне исплате 30.12.2019.

Дневне исплате 27.12.2019.

Дневне исплате 26.12.2019.

Дневне исплате 25.12.2019.

Дневне исплате 24.12.2019.

Дневне исплате 23.12.2019.

Дневне исплате 20.12.2019.

Дневне исплате 19.12.2019.

Дневне исплате 18.12.2019.

Дневне исплате 17.12.2019.

Дневне исплате 16.12.2019.

Дневне исплате 13.12.2019.

Дневне исплате 12.12.2019.

Дневне исплате 11.12.2019.

Дневне исплате 10.12.2019.

Дневне исплате 9.12.2019.

Дневне исплате 6.12.2019.

Дневне исплате 5.12.2019.

Дневне исплате 4.12.2019.

Дневне исплате 3.12.2019.

Дневне исплате 2.12.2019.


Дневне исплате 29.11.2019.

Дневне исплате 28.11.2019.

Дневне исплате 27.11.2019.

Дневне исплате 26.11.2019.

Дневне исплате 25.11.2019.

Дневне исплате 22.11.2019.

Дневне исплате 21.11.2019.

Дневне исплате 20.11.2019.

Дневне исплате 19.11.2019.

Дневне исплате 18.11.2019.

Дневне исплате 15.11.2019.

Дневне исплате 14.11.2019.

Дневне исплате 13.11.2019.

Дневне исплате 12.11.2019.

Дневне исплате 8.11.2019.

Дневне исплате 7.11.2019.

Дневне исплате 6.11.2019.

Дневне исплате 5.11.2019.

Дневне исплате 4.11.2019.

Дневне исплате 1.11.2019.


Дневне исплате 31.10.2019.

Дневне исплате 30.10.2019.

Дневне исплате 29.10.2019.

Дневне исплате 28.10.2019.

Дневне исплате 25.10.2019.

Дневне исплате 24.10.2019.

Дневне исплате 23.10.2019.

Дневне исплате 22.10.2019.

Дневне исплате 21.10.2019.

Дневне исплате 18.10.2019.

Дневне исплате 17.10.2019.

Дневне исплате 16.10.2019.

Дневне исплате 15.10.2019.

Дневне исплате 14.10.2019.

Дневне исплате 11.10.2019.

Дневне исплате 10.10.2019.

Дневне исплате 9.10.2019.

Дневне исплате 8.10.2019.

Дневне исплате 7.10.2019.

Дневне исплате 4.10.2019.

Дневне исплате 3.10.2019.

Дневне исплате 2.10.2019.

Дневне исплате 1.10.2019.


Дневне исплате 30.09.2019.

Дневне исплате 27.09.2019.

Дневне исплате 26.09.2019.

Дневне исплате 25.09.2019.

Дневне исплате 24.09.2019.

Дневне исплате 23.09.2019.

Дневне исплате 20.09.2019.

Дневне исплате 19.09.2019.

Дневне исплате 18.09.2019.

Дневне исплате 17.09.2019.

Дневне исплате 16.09.2019.

Дневне исплате 13.09.2019.

Дневне исплате 12.09.2019.

Дневне исплате 11.09.2019.

Дневне исплате 10.09.2019.

Дневне исплате 9.09.2019.

Дневне исплате 6.09.2019.

Дневне исплате 5.09.2019.

Дневне исплате 4.09.2019.

Дневне исплате 3.09.2019.

Дневне исплате 2.09.2019.


 

Дневне исплате 30.08.2019.

Дневне исплате 29.08.2019.

Дневне исплате 28.08.2019.

Дневне исплате 27.08.2019.

Дневне исплате 26.08.2019.

Дневне исплате 23.08.2019.

Дневне исплате 22.08.2019.

Дневне исплате 21.08.2019.

Дневне исплате 20.08.2019.

Дневне исплате 19.08.2019.

Дневне исплате 16.08.2019.

Дневне исплате 15.08.2019.

Дневне исплате 14.08.2019.

Дневне исплате 13.08.2019.

Дневне исплате 12.08.2019.

Дневне исплате 9.08.2019.

Дневне исплате 8.08.2019.

Дневне исплате 7.08.2019.

Дневне исплате 6.08.2019.

Дневне исплате 5.08.2019.

Дневне исплате 2.08.2019.

Дневне исплате 1.08.2019.


Дневне исплате 31.07.2019.

Дневне исплате 30.07.2019.

Дневне исплате 29.07.2019.

Дневне исплате 26.07.2019.

Дневне исплате 25.07.2019.

Дневне исплате 24.07.2019.

Дневне исплате 23.07.2019.

Дневне исплате 22.07.2019.

Дневне исплате 19.07.2019.

Дневне исплате 18.07.2019.

Дневне исплате 17.07.2019.

Дневне исплате 16.07.2019.

Дневне исплате 15.07.2019.

Дневне исплате 12.07.2019.

Дневне исплате 11.07.2019.

Дневне исплате 10.07.2019.

Дневне исплате 9.07.2019.

Дневне исплате 8.07.2019.

Дневне исплате 5.07.2019.

Дневне исплате 4.07.2019.

Дневне исплате 3.07.2019.

Дневне исплате 2.07.2019.

Дневне исплате 1.07.2019.


 

Дневне исплате 28.06.2019.

Дневне исплате 27.06.2019.

Дневне исплате 26.06.2019.

Дневне исплате 25.06.2019.

Дневне исплате 24.06.2019.

Дневне исплате 21.06.2019.

Дневне исплате 20.06.2019.

Дневне исплате 19.06.2019.

Дневне исплате 18.06.2019.

Дневне исплате 17.06.2019.

Дневне исплате 14.06.2019.

Дневне исплате 13.06.2019.

Дневне исплате 12.06.2019.

Дневне исплате 11.06.2019.

Дневне исплате 10.06.2019.

Дневне исплате 7.06.2019.

Дневне исплате 6.06.2019.

Дневне исплате 5.06.2019.

Дневне исплате 4.06.2019.

Дневне исплате 3.06.2019.


Дневне исплате 31.05.2019.

Дневне исплате 30.05.2019.

Дневне исплате 29.05.2019.

Дневне исплате 28.05.2019.

Дневне исплате 27.05.2019.

Дневне исплате 24.05.2019.

Дневне исплате 23.05.2019.

Дневне исплате 22.05.2019.

Дневне исплате 21.05.2019.

Дневне исплате 20.05.2019.

Дневне исплате 17.05.2019.

Дневне исплате 16.05.2019.

Дневне исплате 15.05.2019.

Дневне исплате 14.05.2019.

Дневне исплате 13.05.2019.

Дневне исплате 10.05.2019.

Дневне исплате 9.05.2019.

Дневне исплате 8.05.2019.

Дневне исплате 7.05.2019.

Дневне исплате 6.05.2019.

Дневне исплате 3.05.2019.


Дневне исплате 30.04.2019.

Дневне исплате 25.04.2019.

Дневне исплате 24.04.2019.

Дневне исплате 23.04.2019.

Дневне исплате 22.04.2019.

Дневне исплате 19.04.2019.

Дневне исплате 18.04.2019.

Дневне исплате 17.04.2019.

Дневне исплате 16.04.2019.

Дневне исплате 15.04.2019.

Дневне исплате 12.04.2019.

Дневне исплате 11.04.2019.

Дневне исплате 10.04.2019.

Дневне исплате 9.04.2019.

Дневне исплате 8.04.2019.

Дневне исплате 5.04.2019.

Дневне исплате 4.04.2019.

Дневне исплате 3.04.2019.

Дневне исплате 2.04.2019.

Дневне исплате 1.04.2019.


Дневне исплате 29.03.2019.

Дневне исплате 28.03.2019.

Дневне исплате 27.03.2019.

Дневне исплате 26.03.2019.

Дневне исплате 25.03.2019.

Дневне исплате 22.03.2019.

Дневне исплате 21.03.2019.

Дневне исплате 20.03.2019.

Дневне исплате 19.03.2019.

Дневне исплате 18.03.2019.

Дневне исплате 15.03.2019.

Дневне исплате 14.03.2019.

Дневне исплате 13.03.2019.

Дневне исплате 12.03.2019.

Дневне исплате 11.03.2019.

Дневне исплате 8.03.2019.

Дневне исплате 7.03.2019.

Дневне исплате 6.03.2019.

Дневне исплате 5.03.2019.

Дневне исплате 4.03.2019.

Дневне исплате 1.03.2019.


Дневне исплате 28.02.2019.

Дневне исплате 27.02.2019.

Дневне исплате 26.02.2019.

Дневне исплате 25.02.2019.

Дневне исплате 22.02.2019.

Дневне исплате 21.02.2019.

Дневне исплате 20.02.2019.

Дневне исплате 19.02.2019.

Дневне исплате 18.02.2019.

Дневне исплате 14.02.2019.

Дневне исплате 13.02.2019.

Дневне исплате 12.02.2019.

Дневне исплате 11.02.2019.

Дневне исплате 8.02.2019.

Дневне исплате 7.02.2019.

Дневне исплате 6.02.2019.

Дневне исплате 5.02.2019.

Дневне исплате 4.02.2019.