Комисија за унапређење квалитета рада

 1.  Доц. др Горан Стевановић, председник,
 2. Др Весна Миољевић, научни сарадник, заменик председника,
 3. Др Горан Вуковић, члан,
 4. Др Татјана Дмитровић, члан,
 5. Мр. фарм. Драгана Рајинац, члан,
 6. Миодраг Трифуновић, дипл. правник, члан,
 7. Ненад Банићевић, главни техничар КЦС, члан.

Етички одбор

 • Prof. dr Branislav Stefanović, spec. opšte hirurgije (Urgentni centar KCS) – predsednik,
 • Prof. dr Zoran Džamić, spec. urologije (Klinika za urologiju KCS)- zamenik predsednika,
 • Prof. dr Miloš Žarković, spec. interne medicine i subspec. endokrinologije (Centar za naučnoistraživački rad i ljudske resurse KCS) – član,
 • Prof. dr Violeta Vučinić, spec. pneumoftiziologije (Klinika za pulmologiju KCS)- član,
 • Prof. dr Vesna Tomić- Spirić, spec. interne medicine subspec. alergologije (Klinika za alergologiju i imunologiju KCS)- član,
 • Prof. dr Dragan Simić, spec. interne medicine (Klinika za kardiologiju KCS)- član,
 • Prof. dr Jelena Drulović, spec. neuropsihijatrije (Klinika za neurologiju KCS)- član,
 • Prof. dr Saša Kadija, spec. ginekologije i akušerstva (Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS)- član,
 • Prof. dr Đorđe Đorđević, dipl. pravnik, profesor Kriminalističko-policijska akademija – član,
 • Prof. dr Branko Milaković, spec. anesteziologije sa reanimatologijom, (Centar za anesteziologiju i reanimatologiju KCS) član
 • Doc. dr Vladan Živaljević, spec. hirurgije (Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Centar za endokrinu hirurgiju KCS) – član

Управни одбор

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА

 • Проф. др Владимир Обрадовић - председник
 • Проф. др Мирослав Вукадиновић
 • Зорана Стојковић, дипл. правник
 • Др Наташа Петровић
 • Др Јелена Врућинић Козић


ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

 • Др Весна Кораћ - председник
 • Радомир Вујадин
 • Бранислав Ивошевић
 • Бојан Боровчанин

Стручни савет

Чланови стручног савета:

 • Прим. др Сања Станковић, председник
 • Др Младен Kочица, заменик председника
 • Проф. др Зоран Џамић, секретар
 • Проф. др Маја Ерцеговац, члан
 • Проф. др Бранко Белеслин, члан
 • Проф. др Ђуро Мацут, члан
 • Проф. др Слободан Цветковић, члан
 • Проф. др Виолета Михајловић Вучинић, члан
 • Мр. фарм. Драгана Рајинац, члан
 • Ненад Банићевић, главни техничар

Основне информације

Универзитетски клинички центар Србије - врхунска установа здравствене заштите
Универзитетски клинички центар Србије, са седиштем у Београду, јединствена је здравствена установа, настала удруживањем клиника и института Медицинског факултета у Београду. Формирана је као нова организација: Клинички центар Медицинског факултета, првог јануара 1983. године. У свом саставу КЦС има укупно 41 организациону јединицу: 23 клинике, девет центара, поликлинику и девет служби за услужне делатности.

Делатност
У Универзитетском клиничком центру Србије лече се најтежи пацијенти, на располагању је грађанима за неодложно збрињавање животно угрожених повређених и хитних пацијената 365 дана у години 24 сата дневно. Као референтна установа здравства, УКЦС спроводи високоспецијализовану дијагностику, лечење и консултативне специјалистичке и субспецијалистичке прегледе најтежих болесника. УКЦС је такође и медицински научно-истраживачки центар и наставна база Медицинског факултета Универзитета у Београду за додипломско и последипломско академско образовање и стручно образовање за лекаре на стажу и специјализацији, као и образовна база за студенте факултета здравствене струке. У дугој традицији ове установе, урађено је много на унапређењу здравља и примени нових технологија, нових медицинских процедура у дијагностици и лечењу.

Ресурси:
Као референтна установа за медицинску едукацију, УКЦС посебну пажњу посвећује академском образовању запослених. У овој установи ради неколико академика, такође велики број доктора медицинских наука, магистара, субспецијализаната и специјалиста из свих грана медицине. Са више од седам хиљада запослених, УКЦС је највећи је пружалац здравствених услуга у Србији и један од највећих у Европи, у којем се годишње збрине више од милион пацијената. У стационарној делатности УКЦС годишње се лечи више од 90 000 болесника, оствари се више од 950 000 болесничких дана лечења, обави преко 50 000 операција и више од 7.000 порођаја. У дневним болницама годишње се лечи 25 000 болесника и обави преко 5.000 операција. Комплекс УКЦС смештен је на површини од 34 хектара у ширем центру Београду, на општини Савски венац. У његвом саставу је више од 50 одвојених зграда павиљонског типа, површине око 280 000 м2, од којих су четири објекта (пластична хирургија, урологија, ортопедска хирургија и психијатријска болница на Авали) изван центра болничког комплекса.