Делатност

Дијагностика

 • рентген дијагностика (IVU још увек представља стандардну процедуру за приказивање разних болести уринарног тракта)
 • ултразвучна дијагностика
 • ендоскопска дијагностика
 • уретерореноскопија
 • нуклеарне медицине
 • примена различитих биохемијских анализа (туморских маркера -  PSA, AFP, betaHCG,....)
 • дијагностичке лапароскопске процедуре
 • мултидисциплинарна дијагностика поремећаја мокрења
 • тестова за испитивање инхибиторе и промотера кристализације
 • перкутана нефростомија и перкутана дренажа ретроперитонеалног простора
 • Компјутеризована томографија - CT - урографија
 • MR, а у новије време и позитрон- емисиона томографија - PET
 • цитогенетско испитивање, испитивање антисперматозоидних антитела, електронска микроскопија сперматозоида
 • хистохемијске, ex tempore и имунофлуоресцентне анализе

 

Терапија (хируршка, ендоскопска и други терапеутски поступци)

На Клиници се ради комплетна хирургија обољења урогениталног тракта (трансплантација бубрега, радикална нефректомија, конзервирајуће операције на бубрегу, радикална простатектомија, TUR-a простате, радикална цистектомија, ортотопске уринарне деривације, илеална неовесица, TUR тумора мокраћне бешике, “nerv-sparing” операције, парцијалне нефректомије код тумора бубрега, минимално инвазивна хирургија у лечењу инконтиненција мушкараца и жена, хирургија уретре, ретроперитонеална лимфаденектомија код тумора тестиса, хируршко решавање фистула, перкутане нефростомије, уретерореноскопске процедуре, TRUS биопсије простате, ESWL, литотрипсија,  минимално инвазивна хирургија - лапароскопска хирургија).

Приказ просечног годишњег рада Уролошке клинике

Врста услуга

Укупно (годишње)

Амбулантни прегледи

23.176

Ултразвучни прегледи

4.788

Ендоскопски прегледи

5.076

У К У П Н О

33.040

 

Врста интервенција

Урађено

Отворене

1.461

Ендоскопске

2.968

Трансплантација бубрега

27

Екстракорпорална литотрипсија

580

У К У П Н О

5.037