Завршни рачун

Биланс стања на дан 31.12.2018. године

Биланс прихода и расхода у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Образац БО - исплаћена и рефундирана средства која се односе на накнаде евидентиране у оквиру групе 414100 у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Ненаплаћена потраживања ЗУ на дан 31.12.2018. године

Одступања од новчаног тока у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Образац за партиципацију у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Образложење уз Извештај о извршењу буџета - Образац 5 за период јануар-децембар 2018. године

Образложење уз Образац Крв 1

Образложење уз Образац одступање од новчаних токова за период јануар-децембар 2018. године

Образложење уз Завршни рачун 2018. године - Образац 7

Трансфери Републичког фонда за крв и лабилне продукте од крви у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Повраћаји по Закључку Владе РС

Стање неизмирених обавеза према добављачима на дан 31.12.2018. године

Стање залиха на дан 31.12.2018. године

Дневни финансијски извештај

Дневне исплате 17.01.2020.

Дневне исплате 16.01.2020.

Дневне исплате 15.01.2020.

Дневне исплате 14.01.2020.

Дневне исплате 13.01.2020.

Дневне исплате 10.01.2020.

Дневне исплате 9.01.2020.

Дневне исплате 8.01.2020.

Дневне исплате 6.01.2020.

Дневне исплате 3.01.2020.


 

Дневне исплате 31.12.2019.

Дневне исплате 30.12.2019.

Дневне исплате 27.12.2019.

Дневне исплате 26.12.2019.

Дневне исплате 25.12.2019.

Дневне исплате 24.12.2019.

Дневне исплате 23.12.2019.

Дневне исплате 20.12.2019.

Дневне исплате 19.12.2019.

Дневне исплате 18.12.2019.

Дневне исплате 17.12.2019.

Дневне исплате 16.12.2019.

Дневне исплате 13.12.2019.

Дневне исплате 12.12.2019.

Дневне исплате 11.12.2019.

Дневне исплате 10.12.2019.

Дневне исплате 9.12.2019.

Дневне исплате 6.12.2019.

Дневне исплате 5.12.2019.

Дневне исплате 4.12.2019.

Дневне исплате 3.12.2019.

Дневне исплате 2.12.2019.


Дневне исплате 29.11.2019.

Дневне исплате 28.11.2019.

Дневне исплате 27.11.2019.

Дневне исплате 26.11.2019.

Дневне исплате 25.11.2019.

Дневне исплате 22.11.2019.

Дневне исплате 21.11.2019.

Дневне исплате 20.11.2019.

Дневне исплате 19.11.2019.

Дневне исплате 18.11.2019.

Дневне исплате 15.11.2019.

Дневне исплате 14.11.2019.

Дневне исплате 13.11.2019.

Дневне исплате 12.11.2019.

Дневне исплате 8.11.2019.

Дневне исплате 7.11.2019.

Дневне исплате 6.11.2019.

Дневне исплате 5.11.2019.

Дневне исплате 4.11.2019.

Дневне исплате 1.11.2019.


Дневне исплате 31.10.2019.

Дневне исплате 30.10.2019.

Дневне исплате 29.10.2019.

Дневне исплате 28.10.2019.

Дневне исплате 25.10.2019.

Дневне исплате 24.10.2019.

Дневне исплате 23.10.2019.

Дневне исплате 22.10.2019.

Дневне исплате 21.10.2019.

Дневне исплате 18.10.2019.

Дневне исплате 17.10.2019.

Дневне исплате 16.10.2019.

Дневне исплате 15.10.2019.

Дневне исплате 14.10.2019.

Дневне исплате 11.10.2019.

Дневне исплате 10.10.2019.

Дневне исплате 9.10.2019.

Дневне исплате 8.10.2019.

Дневне исплате 7.10.2019.

Дневне исплате 4.10.2019.

Дневне исплате 3.10.2019.

Дневне исплате 2.10.2019.

Дневне исплате 1.10.2019.


Дневне исплате 30.09.2019.

Дневне исплате 27.09.2019.

Дневне исплате 26.09.2019.

Дневне исплате 25.09.2019.

Дневне исплате 24.09.2019.

Дневне исплате 23.09.2019.

Дневне исплате 20.09.2019.

Дневне исплате 19.09.2019.

Дневне исплате 18.09.2019.

Дневне исплате 17.09.2019.

Дневне исплате 16.09.2019.

Дневне исплате 13.09.2019.

Дневне исплате 12.09.2019.

Дневне исплате 11.09.2019.

Дневне исплате 10.09.2019.

Дневне исплате 9.09.2019.

Дневне исплате 6.09.2019.

Дневне исплате 5.09.2019.

Дневне исплате 4.09.2019.

Дневне исплате 3.09.2019.

Дневне исплате 2.09.2019.


 

Дневне исплате 30.08.2019.

Дневне исплате 29.08.2019.

Дневне исплате 28.08.2019.

Дневне исплате 27.08.2019.

Дневне исплате 26.08.2019.

Дневне исплате 23.08.2019.

Дневне исплате 22.08.2019.

Дневне исплате 21.08.2019.

Дневне исплате 20.08.2019.

Дневне исплате 19.08.2019.

Дневне исплате 16.08.2019.

Дневне исплате 15.08.2019.

Дневне исплате 14.08.2019.

Дневне исплате 13.08.2019.

Дневне исплате 12.08.2019.

Дневне исплате 9.08.2019.

Дневне исплате 8.08.2019.

Дневне исплате 7.08.2019.

Дневне исплате 6.08.2019.

Дневне исплате 5.08.2019.

Дневне исплате 2.08.2019.

Дневне исплате 1.08.2019.


Дневне исплате 31.07.2019.

Дневне исплате 30.07.2019.

Дневне исплате 29.07.2019.

Дневне исплате 26.07.2019.

Дневне исплате 25.07.2019.

Дневне исплате 24.07.2019.

Дневне исплате 23.07.2019.

Дневне исплате 22.07.2019.

Дневне исплате 19.07.2019.

Дневне исплате 18.07.2019.

Дневне исплате 17.07.2019.

Дневне исплате 16.07.2019.

Дневне исплате 15.07.2019.

Дневне исплате 12.07.2019.

Дневне исплате 11.07.2019.

Дневне исплате 10.07.2019.

Дневне исплате 9.07.2019.

Дневне исплате 8.07.2019.

Дневне исплате 5.07.2019.

Дневне исплате 4.07.2019.

Дневне исплате 3.07.2019.

Дневне исплате 2.07.2019.

Дневне исплате 1.07.2019.


 

Дневне исплате 28.06.2019.

Дневне исплате 27.06.2019.

Дневне исплате 26.06.2019.

Дневне исплате 25.06.2019.

Дневне исплате 24.06.2019.

Дневне исплате 21.06.2019.

Дневне исплате 20.06.2019.

Дневне исплате 19.06.2019.

Дневне исплате 18.06.2019.

Дневне исплате 17.06.2019.

Дневне исплате 14.06.2019.

Дневне исплате 13.06.2019.

Дневне исплате 12.06.2019.

Дневне исплате 11.06.2019.

Дневне исплате 10.06.2019.

Дневне исплате 7.06.2019.

Дневне исплате 6.06.2019.

Дневне исплате 5.06.2019.

Дневне исплате 4.06.2019.

Дневне исплате 3.06.2019.


Дневне исплате 31.05.2019.

Дневне исплате 30.05.2019.

Дневне исплате 29.05.2019.

Дневне исплате 28.05.2019.

Дневне исплате 27.05.2019.

Дневне исплате 24.05.2019.

Дневне исплате 23.05.2019.

Дневне исплате 22.05.2019.

Дневне исплате 21.05.2019.

Дневне исплате 20.05.2019.

Дневне исплате 17.05.2019.

Дневне исплате 16.05.2019.

Дневне исплате 15.05.2019.

Дневне исплате 14.05.2019.

Дневне исплате 13.05.2019.

Дневне исплате 10.05.2019.

Дневне исплате 9.05.2019.

Дневне исплате 8.05.2019.

Дневне исплате 7.05.2019.

Дневне исплате 6.05.2019.

Дневне исплате 3.05.2019.


Дневне исплате 30.04.2019.

Дневне исплате 25.04.2019.

Дневне исплате 24.04.2019.

Дневне исплате 23.04.2019.

Дневне исплате 22.04.2019.

Дневне исплате 19.04.2019.

Дневне исплате 18.04.2019.

Дневне исплате 17.04.2019.

Дневне исплате 16.04.2019.

Дневне исплате 15.04.2019.

Дневне исплате 12.04.2019.

Дневне исплате 11.04.2019.

Дневне исплате 10.04.2019.

Дневне исплате 9.04.2019.

Дневне исплате 8.04.2019.

Дневне исплате 5.04.2019.

Дневне исплате 4.04.2019.

Дневне исплате 3.04.2019.

Дневне исплате 2.04.2019.

Дневне исплате 1.04.2019.


Дневне исплате 29.03.2019.

Дневне исплате 28.03.2019.

Дневне исплате 27.03.2019.

Дневне исплате 26.03.2019.

Дневне исплате 25.03.2019.

Дневне исплате 22.03.2019.

Дневне исплате 21.03.2019.

Дневне исплате 20.03.2019.

Дневне исплате 19.03.2019.

Дневне исплате 18.03.2019.

Дневне исплате 15.03.2019.

Дневне исплате 14.03.2019.

Дневне исплате 13.03.2019.

Дневне исплате 12.03.2019.

Дневне исплате 11.03.2019.

Дневне исплате 8.03.2019.

Дневне исплате 7.03.2019.

Дневне исплате 6.03.2019.

Дневне исплате 5.03.2019.

Дневне исплате 4.03.2019.

Дневне исплате 1.03.2019.


Дневне исплате 28.02.2019.

Дневне исплате 27.02.2019.

Дневне исплате 26.02.2019.

Дневне исплате 25.02.2019.

Дневне исплате 22.02.2019.

Дневне исплате 21.02.2019.

Дневне исплате 20.02.2019.

Дневне исплате 19.02.2019.

Дневне исплате 18.02.2019.

Дневне исплате 14.02.2019.

Дневне исплате 13.02.2019.

Дневне исплате 12.02.2019.

Дневне исплате 11.02.2019.

Дневне исплате 8.02.2019.

Дневне исплате 7.02.2019.

Дневне исплате 6.02.2019.

Дневне исплате 5.02.2019.

Дневне исплате 4.02.2019.

Претрага

Facebook Image

Последње вести

ОБАВЕШТЕЊЕ

Од 16.01.2020. године затвара се улаз у круг Клинике за инфективне и тропске болести из Булевара ослобођења због извођења грађевинских радова. Улаз ће бити омогућен искључиво возилима санитета, хитне помоћи, полиције, ватрогасним возилима и возилима Техничко економског центра.

КЦС прима 55 медицинских сестара и техничара

Велика гужва данас у управној згради Клиничког центра Србије. Близу 100 младих људи, кандидата, дошло је на разговор за посао, у оквиру којег ће бити примљено 55 медицинских сестара, два лекара и више немедицинских радника.

Опширније...

Школа минимално инвазивне асистиране торакоскопске хирургије на Клиници за грудну хирургију

Гост Клинике за грудну хирургију Клиничког центра Србије је и овог новембраДоц. др Томаж Штупник, начелник Одељења торакалне хирургије Хируршке клинике Универзитетског Клиничког центра Љубљана, Словенија који је и гост Другог конгреса Ендоскопских хирурга Србије са врло значајним и лепо примљеним предавањем.

Опширније...