Завршни рачун

Биланс стања на дан 31.12.2018. године

Биланс прихода и расхода у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Образац БО - исплаћена и рефундирана средства која се односе на накнаде евидентиране у оквиру групе 414100 у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Ненаплаћена потраживања ЗУ на дан 31.12.2018. године

Одступања од новчаног тока у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Образац за партиципацију у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Образложење уз Извештај о извршењу буџета - Образац 5 за период јануар-децембар 2018. године

Образложење уз Образац Крв 1

Образложење уз Образац одступање од новчаних токова за период јануар-децембар 2018. године

Образложење уз Завршни рачун 2018. године - Образац 7

Трансфери Републичког фонда за крв и лабилне продукте од крви у периоду 01.01. - 31.12.2018. године

Повраћаји по Закључку Владе РС

Стање неизмирених обавеза према добављачима на дан 31.12.2018. године

Стање залиха на дан 31.12.2018. године

Финансијски план

Ребаланс I финансијског плана за 2021.г.

Финансијски план за 2021. годину.

Ребаланс III финансијског плана за 2020.г.

Нацрт Финансијског плана УКЦС за 2021. годину


Финансијски план за 2016. годину.

Ребаланс VIII финансијског плана за 2016. годину 

Финансијски план за 2017. годину

Ребаланс VII финансијског плана за 2017.г.

Нацрт Финансијског плана КЦС за 2018. годину

Допуна нацрта Финансијског плана КЦС за 2018. годину

Финансијски план КЦС за 2018. годину

Ребаланс I финансијског плана за 2018.г.

Ребаланс II финансијског плана за 2018.г.

Ребаланс III финансијског плана за 2018.г.

Ребаланс IV финансијског плана за 2018.г.

Ребаланс V финансијског плана за 2018.г.

Финансијски план КЦС за 2019. годину

Ребаланс I финансијског плана за 2019.г.

Ребаланс II финансијског плана за 2019.г.

Ребаланс III финансијског плана за 2019.г.

Ребаланс IV финансијског плана за 2019.г.

Ребаланс V финансијског плана за 2019.г.

Ребаланс VI финансијског плана за 2019.г.

Нацрт Финансијског плана КЦС за 2020. годину

Финансијски план КЦС за 2020. годину

Ребаланс I финансијског плана за 2020.г.

Ребаланс II финансијског плана за 2020.г.

Дневни финансијски извештај

Дневне исплате 23.07.2021.

Дневне исплате 22.07.2021.

Дневне исплате 21.07.2021.

Дневне исплате 20.07.2021.

Дневне исплате 19.07.2021.

Дневне исплате 16.07.2021.

Дневне исплате 15.07.2021.

Дневне исплате 14.07.2021.

Дневне исплате 13.07.2021.

Дневне исплате 12.07.2021.

Дневне исплате 9.07.2021.

Дневне исплате 8.07.2021.

Дневне исплате 7.07.2021.

Дневне исплате 6.07.2021.

Дневне исплате 5.07.2021.

Дневне исплате 2.07.2021.

Дневне исплате 1.07.2021.


Дневне исплате 30.06.2021.

Дневне исплате 29.06.2021.

Дневне исплате 28.06.2021.

Дневне исплате 25.06.2021.

Дневне исплате 24.06.2021.

Дневне исплате 23.06.2021.

Дневне исплате 22.06.2021.

Дневне исплате 21.06.2021.

Дневне исплате 18.06.2021.

Дневне исплате 17.06.2021.

Дневне исплате 16.06.2021.

Дневне исплате 15.06.2021.

Дневне исплате 14.06.2021.

Дневне исплате 11.06.2021.

Дневне исплате 10.06.2021.

Дневне исплате 9.06.2021.

Дневне исплате 8.06.2021.

Дневне исплате 7.06.2021.

Дневне исплате 4.06.2021.

Дневне исплате 3.06.2021.

Дневне исплате 1.06.2021.


Дневне исплате 31.05.2021.

Дневне исплате 28.05.2021.

Дневне исплате 27.05.2021.

Дневне исплате 25.05.2021.

Дневне исплате 14.05.2021.

Дневне исплате 13.05.2021.

Дневне исплате 12.05.2021.

Дневне исплате 11.05.2021.

Дневне исплате 10.05.2021.

Дневне исплате 07.05.2021.

Дневне исплате 06.05.2021.

Дневне исплате 05.05.2021.


Дневне исплате 29.04.2021.

Дневне исплате 28.04.2021.

Дневне исплате 27.04.2021.

Дневне исплате 26.04.2021.

Дневне исплате 23.04.2021.

Дневне исплате 22.04.2021.

Дневне исплате 21.04.2021.

Дневне исплате 20.04.2021.

Дневне исплате 19.04.2021.

Дневне исплате 16.04.2021.

Дневне исплате 15.04.2021.

Дневне исплате 14.04.2021.

Дневне исплате 13.04.2021.

Дневне исплате 12.04.2021.

Дневне исплате 9.04.2021.

Дневне исплате 8.04.2021.

Дневне исплате 7.04.2021.

Дневне исплате 6.04.2021.

Дневне исплате 5.04.2021.

Дневне исплате 2.04.2021.

Дневне исплате 1.04.2021.


Дневне исплате 31.03.2021.

Дневне исплате 30.03.2021.

Дневне исплате 29.03.2021.

Дневне исплате 26.03.2021.

Дневне исплате 25.03.2021.

Дневне исплате 24.03.2021.

Дневне исплате 23.03.2021.

Дневне исплате 22.03.2021.

Дневне исплате 19.03.2021.

Дневне исплате 18.03.2021.

Дневне исплате 17.03.2021.

Дневне исплате 16.03.2021.

Дневне исплате 15.03.2021.

Дневне исплате 12.03.2021.

Дневне исплате 11.03.2021.

Дневне исплате 10.03.2021.

Дневне исплате 9.03.2021.

Дневне исплате 8.03.2021.

Дневне исплате 5.03.2021.

Дневне исплате 4.03.2021.

Дневне исплате 3.03.2021.

Дневне исплате 2.03.2021.

Дневне исплате 1.03.2021.


Дневне исплате 26.02.2021.

Дневне исплате 25.02.2021.

Дневне исплате 24.02.2021.

Дневне исплате 23.02.2021.

Дневне исплате 22.02.2021.

Дневне исплате 18.02.2021.

Дневне исплате 17.02.2021.

Дневне исплате 12.02.2021.

Дневне исплате 11.02.2021.

Дневне исплате 10.02.2021.

Дневне исплате 9.02.2021.

Дневне исплате 8.02.2021.

Дневне исплате 5.02.2021.

Дневне исплате 4.02.2021.

Дневне исплате 3.02.2021.

Дневне исплате 2.02.2021.

Дневне исплате 1.02.2021.


Дневне исплате 29.01.2021.

Дневне исплате 28.01.2021.

Дневне исплате 27.01.2021.

Дневне исплате 26.01.2021.

Дневне исплате 25.01.2021.

Дневне исплате 22.01.2021.

Дневне исплате 21.01.2021.

Дневне исплате 20.01.2021.

Дневне исплате 19.01.2021.

Дневне исплате 18.01.2021.

Дневне исплате 15.01.2021.

Дневне исплате 14.01.2021.

Дневне исплате 13.01.2021.

Дневне исплате 12.01.2021.

Дневне исплате 6.01.2021.

Дневне исплате 5.01.2021.

Дневне исплате 4.01.2021.


Дневне исплате 30.12.2020.

Дневне исплате 29.12.2020.

Дневне исплате 28.12.2020.

Дневне исплате 25.12.2020.

Дневне исплате 24.12.2020.

Дневне исплате 23.12.2020.

Дневне исплате 22.12.2020.

Дневне исплате 21.12.2020.

Дневне исплате 18.12.2020.

Дневне исплате 17.12.2020.

Дневне исплате 16.12.2020.

Дневне исплате 15.12.2020.

Дневне исплате 14.12.2020.

Дневне исплате 11.12.2020.

Дневне исплате 10.12.2020.

Дневне исплате 9.12.2020.

Дневне исплате 8.12.2020.

Дневне исплате 7.12.2020.

Дневне исплате 4.12.2020.

Дневне исплате 3.12.2020.

Дневне исплате 2.12.2020.

Дневне исплате 1.12.2020.


Дневне исплате 30.11.2020.

Дневне исплате 27.11.2020.

Дневне исплате 26.11.2020.

Дневне исплате 25.11.2020.

Дневне исплате 24.11.2020.

Дневне исплате 23.11.2020.

Дневне исплате 20.11.2020.

Дневне исплате 19.11.2020.

Дневне исплате 18.11.2020.

Дневне исплате 17.11.2020.

Дневне исплате 16.11.2020.

Дневне исплате 13.11.2020.

Дневне исплате 12.11.2020.

Дневне исплате 10.11.2020.

Дневне исплате 9.11.2020.

Дневне исплате 6.11.2020.

Дневне исплате 5.11.2020.

Дневне исплате 4.11.2020.

Дневне исплате 3.11.2020.

Дневне исплате 2.11.2020.


Дневне исплате 30.10.2020.

Дневне исплате 29.10.2020.

Дневне исплате 28.10.2020.

Дневне исплате 27.10.2020.

Дневне исплате 26.10.2020.

Дневне исплате 23.10.2020.

Дневне исплате 22.10.2020.

Дневне исплате 21.10.2020.

Дневне исплате 20.10.2020.

Дневне исплате 19.10.2020.

Дневне исплате 16.10.2020.

Дневне исплате 15.10.2020.

Дневне исплате 14.10.2020.

Дневне исплате 13.10.2020.

Дневне исплате 12.10.2020.

Дневне исплате 9.10.2020.

Дневне исплате 8.10.2020.

Дневне исплате 7.10.2020.

Дневне исплате 6.10.2020.

Дневне исплате 5.10.2020.

Дневне исплате 2.10.2020.

Дневне исплате 1.10.2020.


Дневне исплате 30.09.2020.

Дневне исплате 29.09.2020.

Дневне исплате 28.09.2020.

Дневне исплате 25.09.2020.

Дневне исплате 24.09.2020.

Дневне исплате 23.09.2020.

Дневне исплате 22.09.2020.

Дневне исплате 21.09.2020.

Дневне исплате 18.09.2020.

Дневне исплате 17.09.2020.

Дневне исплате 16.09.2020.

Дневне исплате 15.09.2020.

Дневне исплате 14.09.2020.

Дневне исплате 11.09.2020.

Дневне исплате 10.09.2020.

Дневне исплате 9.09.2020.

Дневне исплате 8.09.2020.

Дневне исплате 7.09.2020.

Дневне исплате 4.09.2020.

Дневне исплате 3.09.2020.

Дневне исплате 2.09.2020.

Дневне исплате 1.09.2020.


Дневне исплате 31.08.2020.

Дневне исплате 28.08.2020.

Дневне исплате 27.08.2020.

Дневне исплате 26.08.2020.

Дневне исплате 25.08.2020.

Дневне исплате 24.08.2020.

Дневне исплате 21.08.2020.

Дневне исплате 20.08.2020.

Дневне исплате 19.08.2020.

Дневне исплате 18.08.2020.

Дневне исплате 17.08.2020.

Дневне исплате 14.08.2020.

Дневне исплате 13.08.2020.

Дневне исплате 12.08.2020.

Дневне исплате 11.08.2020.

Дневне исплате 6.08.2020.

Дневне исплате 5.08.2020.

Дневне исплате 4.08.2020.

Дневне исплате 3.08.2020.

Претрага

Facebook Image

Последње вести

Обавештење о раду Поликлинике УКЦС током реконструкције зграде Поликинике

Због радова на реконструкцији зграде УКЦС, објекат Поликлинике престаје са радом од 01.04.2021. године осим Центра за медицинску биохемију.

Табела са распоредом нових локација и бројевима телефона служби Поликлинике

Belgrade synergy – састанак из интервентне кардиологије

Клиника за кардиологију Универзитетског клиничког центра Србије део је мреже центара из целог света који су на пољу интервентне кардиологије препознати као центри за едукацију у оквиру ЕуроПЦР платформе, а која представља званични годишњи конгрес Европског удружења кардиолога.

Опширније...

Обавештење Лимфома центра Клинике за хематологију КЦС

У циљу што брже и лакше доступности тима лекара Лимфома центра Клинике за хематологију за консултације и обављање контролних прегледа можете нас контактирати попуњавањем упитника на који можете приступити путем линка https://tinyurl.com/limfomacentar.