Одсек за спречавање злостављања на раду

Клинички Центар Србије је прва државна установа која је показала спремност да оде корак даље од законских обавеза у смислу превенције појаве злостављања на раду, тиме што је 23. јануара 2013. формиран посебан Одсек за спречавање злостављања на раду у оквиру Управе и секретаријата.

Идеја водиља нашег тима је креирање нове и здравије атмосфере, у којој је достојанство на раду и безбедно радно окружење неопходан предуслов хармоничних међуљудских односа запослених, боље продуктивности, као и квалитетнијег односа према пацијентима.

Реч је о новој стратегији у односу према запосленима која пре свега подразумева аутентичну бригу за запослене и борбу за здраво радно окружење, у којем се промовише свест о давно заборављеном праву на достојанствен рад.

Циљ тима за спречавање злостављања на раду је борба против "чувена" 3 "Н": 1.незнања 2. нестручности и 3. несавесности.

Одсек за спречавање злостављања на раду, спроводи поступак за заштиту од злостављања код послодавца, и то:

  • Пружање савета и подршке запосленима с циљем решавања спорне ситуације,
  • Подношење захтева за заштиту од злостављања на раду која се остварује код Послодавца,
  • Покретање поступка за спречавање злостављања на раду,
  • Пружање информација, обавештења и оспособљавање запослених ради препознавања и спречавања злоупотребе права на заштиту од злостављања,
  • Посредовање - одабир Посредника,
  • Закључивање писменог споразума између страна у спору
  • Покретање поступка за утврђивање одговорности запослених за непоштовање радне дисциплине, односно повреде радне дужности, у складу са Законом, уколико је запослени извршио злостављање или је злоупотребио право на заштиту од злостављања,
  • Достављање Одлука и Обавештења донетих у поступку утврђивања одговорности запослених.

Просторија Одсека за спречавање злостављања на раду, налази се у згради Службе за правне послове, први улаз.

Поред спречавања злостављања на раду, Одсек за спречавање злостављања на раду обавља и послове који се односе на побољшање интерперсоналних односа запослених у Клиничком центру Србије, како би се спречило ширење и настанак већих конфликтних ситуација унутар Организационих јединица и Синдикалних организација.

За све детаљне информације можете се обратити Одсеку за спречавање злостављања на раду: 2646-139 или локал 20-30, као и путем службених тел. 066/8302072 - Александра Јанковић, руководилац Одсека за спречавање злостављања на раду, 066/8302072 - Миодраг Бјелогрлић, административни радник - координатор, 066/8302073 - Ђурковић Тамара, лице за подршку.

Шта је то мобинг?-

Понашања која представљају мобинг

Процедурална начела одсека за спречавање злостављања на раду