Служба за правне послове

Директор Службе
Бојана Вујошевић, дипл. правник, тел. 2641-958

Заменик Директора

Помоћник Директора за кадровске послове
Послове обавља Директор Службе
Бојана Вујошевић, дипл. правник, тел. 2641-958

Помоћник Директора

Технички секретар
Слађана Радинчанин, тел. 2641-958

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАСТУПАЊЕ

Одељење за заступање
Начелник Одељења – Игор Кокановић, дипл. правник, тел. 366-26-12

Одељење за опште правне послове
Начелник Одељења – Миодраг Трифуновић, дипл. правник, тел. 366-26-12


СЕКТОР ЗА КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ

Одељење радних односа
Начелник Одељења – Милана Ђукић, дипл.правник, тел. 366-20-35

Одељење за персоналне послове са Одсеком за односе за запосленима
Начелник Одељења – Љубинка Јовановић, дипл. правник, тел. 366-20-37
Шеф Одсека – Теодора Костић, дипл. правник, тел. 366-20-35

Одсек за планирање одбрамбених припрема и безбедности

Шeф одсека - Страхиња Настић тел. 366-20-81