Менаџмент

ДИРЕКТОР УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА
Доц. др Марко Ерцеговац

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА
Прим. др Душан Јовановић

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА УЦ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ


ГЛАВНА СЕСТРА ЦЕНТРА
Соња Павловић, ВМС

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР – САРАДНИК ДИРЕКТОРА
Гордана Величковић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И НЕМЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Злата Блажић, дипл. економиста

РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА УЦ
Весна Анчевић, дипл. правник

УПРАВА УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА 2644-667