Прва помоћ за кандидате који полажу возачки испит

Ургентни центар КЦС акредитован је од стране Министарства здравља Републике Србије (решење бр.002-04-00033/2013-09 ) као установа са лиценцираним инструкторима прве помоћи, за обуку полазника аутошкола. На седници УО КЦС, одржаној 13. маја 2013. донета је одлука да цена обуке и полагања испита из прве помоћи износи 6000 динара са ПДВ-ом, плус 1.500 динара са ПДВ-ом за књигу прве помоћи за возаче која остаје у трајном власништву кандидата.

Теоријска и практична настава полазника (предвиђених ДЕВЕТ школских часова) спроводи се у једном дану, док се полагање теста и практичног испита спроводи сутрадан. Обука кандидата спроводи се уторком и средом у поподневним сатима у просторијама Едукационо-тренажног центра ургентне медицине Ургентног центра – КЦС од 14.00 часова. Полагање теста и практичног испита обавља се четвртком у 16.00 часова у истим просторијама.

Заинтересовани кандидати могу се пријавити телефоном:
011/366-22-57 (Бранка Пушоња)
066/830-14-87

Овлашћено лице: Проф. др сци. мед. Горан Петровић, спец. хирургије и ургентне медицине

Пример уплатница:

Уплатница за обуку и полагање испита из прве помоћи за возаче

Уплатница за књигу за обуку и полагање испита из прве помоћи