Прва помоћ за кандидате који полажу возачки испит

Ургентни центар КЦС акредитован је од стране Министарства здравља Републике Србије (решење бр.002-04-00033/2013-09 ) као установа са лиценцираним инструкторима прве помоћи, за обуку полазника аутошкола. На седници УО КЦС, одржаној 13. маја 2013. донета је одлука да цена обуке и полагања испита из прве помоћи износи 6000 динара са ПДВ-ом, плус 1.500 динара са ПДВ-ом за књигу прве помоћи за возаче која остаје у трајном власништву кандидата.

Теоријска и практична настава полазника (предвиђених ДЕВЕТ школских часова) спроводи се у једном дану, док се полагање теста и практичног испита спроводи сутрадан. Обука кандидата спроводи се уторком и средом у поподневним сатима у просторијама Едукационо-тренажног центра ургентне медицине Ургентног центра – КЦС од 14.00 часова. Полагање теста и практичног испита обавља се четвртком у 16.00 часова у истим просторијама.

Заинтересовани кандидати могу се пријавити телефоном:
011/366-22-57 (Бранка Пушоња)
066/830-14-87

Овлашћено лице: Проф. др сци. мед. Горан Петровић, спец. хирургије и ургентне медицине

Пример уплатница:

Уплатница за обуку и полагање испита из прве помоћи за возаче

Уплатница за књигу за обуку и полагање испита из прве помоћиМенаџмент

ДИРЕКТОР УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА
Асс. др Марко Ерцеговац

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА
Прим. др Душан Јовановић

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА УЦ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Др Мирјана Михајловски, мр сци. мед.

ГЛАВНА СЕСТРА ЦЕНТРА
Соња Павловић, ВМС

ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР – САРАДНИК ДИРЕКТОРА
Гордана Величковић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И НЕМЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Злата Блажић, дипл. економиста

РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА УЦ
Весна Анчевић, дипл. правник

УПРАВА УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА 2644-667

Ургентни центар

Пастерова 2
Телефон: 011/3618 - 444

Ургентни центар представља највиши ниво заједништва клиника, центара и служби у стручном раду, организацији и техноиогији рада на збрињавањау ургентне патологије на подручју града Београда и Републике Србије. У свом раду, по правилу, примењује мултидисциплинарни приступ рада.

Организационо се састоји од Клинике за ургентну хирургију и Клинике за пријем и збрињавање ургентних интернистичких стања.

Центар је отворен 24 часа 365 дана у години.

Са радом је рочео 2. децембра 1987. године и од тада никад није био затваран чак ни у периодима реконструкција. Почетак рада Ургентног центра значајно је променио дотадашњи систер рада, као и могућност да се обезбеди пријем већег броја пацијената компликоване патологије првог степена хитности. Од отварања располаже са 298 постеља од којих је 167 постеља интензивне неге. Број постеља интензивне неге је, временом, растао и кретао се од 69, преко 99, 154 и до 167, посиедњих пет година што говори о све тежој патологији коју овај Центар збрињава. С обзиром да је просечна заузетост ових постеља 99% јасно је да овај број постеија није довољан. Како УЦ, због оградничених ресурса, није у стању да збрине целокупну патологију, неопходно је обезбедити заједничко планирање капацитета хитних служби и извршити поделу рада измеду свих учесника у збрињавању ургентне патологије како на нивоу града Београда , тако и шире на територији Репубиуке Србије.

Клиника за ургентну хирургију

Телефон: 011 / 3618 - 444

ДИРЕКТОР КЛИНИКЕ Проф. др Томислав Ранђеловић
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА КЛИНИКЕ Проф. др Бранислав Стефановић
ГЛАВНА СЕСТРА КЛИНИКЕ Љиљана Ђукић
ЗАМЕНИК ГЛАВНЕ СЕСТРЕ Марија Ђурић
ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР Драгослава Станковић

ПРИЈЕМНО ТРИЈАЖНА СЛУЖБА УЦ
НАЧЕЛНИК Др Драгослава Марковић
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР СЛУЖБЕ Биљана Петровић
ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ ТЕХНИЧАРА СЛУЖБЕ Снежана Милановић


ОДЕЉЕНјЕ ЗА ТРАНСПЛАТАЦИЈУ ОРГАНА
НАЧЕЛНИК Асс. др Златибор Лончар
ГЛАВНА СЕСТРА Марија Ђурић


ПРИЈЕМНО ТРИЈАЖНА СЛУЖБА
НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ Асс. др Владимир Арсенијевић
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР СЛУЖБЕ Дејан Миленковић

Општа хируршка амбуланта
ШЕФ ХИРУРШКЕ АМБУЛАНТЕ Др Миомир Гвозденовић
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР АМБУЛАНТЕ Небојша Денић


Неурохируршка амбуланта
ШЕФ АМБУЛАНТЕ Др Јане Арсов
ГЛАВНА СЕСТРА Јелена Шуљманац

Ортопедска амбуланта
ШЕФ АМБУЛАНТЕ Др Горан Дамњановић
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР АМБУЛАНТЕ Саша Филиповић

Хируршка опсервација са тријажом
ГЛАВНА СЕСТРА Маријана Гештамов

ХИРУРГИЈА 1
НАЧЕЛНИК ХИРУРГИЈЕ Проф. др Владимир Ђукић
ГЛАВНА СЕСТРА ХИРУРГИЈЕ 1 Мирјана Прибићевић


ШЕФ ОДЕЉЕЊА ИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ ХИРУРГИЈЕ 1 Асс. др Предраг Савић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА Марија Ђурић

Пулт   366-2253
Интезивна нега 366-2639
Секретарица   366-2257


ХИРУРГИЈА 2
НАЧЕЛНИК ХИРУРГИЈЕ 2 Проф. др Жељко Лаушевић
ГЛАВНА СЕСТРА ХИРУРГИЈЕ 2 Светлана Кузељевић

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ ХИРУРГИЈЕ 2 Др Горан Вуковић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА Душица Јојић

Пулт 366-2253
Полуинтезивна нега 366-2255
Секретарица 366-2257

ХИРУРГИЈА 3
НАЧЕЛНИК ХИРУРГИЈЕ 3 Доц. др Павле Грегорић
ГЛАВНА СЕСТРА ХИРУРГИЈЕ 3 Катарина Здравковић

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ ХИРУРГИЈЕ 3 Др Војин Михаиловић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА

Пулт 366-2263
Полуинтезивна нега 366-2261
Секретарица 366-2260

ХИРУРГИЈА 4
НАЧЕЛНИК ХИРУРГИЈЕ 4 Проф. др Василије Јеремић
ГЛАВНА СЕСТРА ХИРУРГИЈЕ 4 Ивана Тејић

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ИНТЕЗИВНЕ НЕГЕ ХИРУРГИЈЕ 4 Др Љиљана Милић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА

Пулт 366-2263
Полуинтезивна нега 366-2266
Секретарица 366-2263

ЦЕНТРАЛНА ИНТЕНЗИВНА НЕГА УРГЕНТНЕ ХИРУРГИЈЕ 366-2287

Одељење централне интензивне неге ургентне хирургије
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Др Душан Јовановић

Интензивна нега за торакоабдоминалну и ортопедску хирургију
ШЕФ ИНЕНЗИВНЕ НЕГЕ Асс. др Крстина Доклестић

Интензивна нега за МФ трауматологију
ШЕФ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ Др Горан ЛазовићОДЕЉЕЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ УРГЕНТНЕ НЕУРОХИРУРГИЈЕ 366-2286
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Др Јане Арсов, мр. сци. мед.

Остали кадар Централне интензивне неге ургентне хирургије обезбеђује
СЛУЖБА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈЕ СА РЕАНИМАТОЛОГИЈУМ
ЦЕНТРА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ И РЕАНИМАТОЛОГИЈУ

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ Проф др Весна Бумбаширевић
ГЛАВНА СЕСТРА СЛУЖБЕ Фатима ДолићанинОдељење анестезиологије и реаниматологије
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Др Наташа Петровић
ГЛАВНА СЕСТРА СЛУЖБЕ Весна Лазић

Одељење анестезиологије при ОП сали
ШЕФ ОДСЕКА др Миодраг Миленовић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА Марија Здравковић
ОДСЕК РЕАНИМАТОЛОГИЈЕ ПРИ ПРИЈЕМНОМ ОДЕЉЕНјУ:
ШЕФ ОДСЕКА др Марија Миленковић
ГЛАВНА СЕСТРА Весна Момчиловић

Одељење интензивне терапије
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Др Биљана Дамњановић
ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР ОДЕЉЕЊА Милош Милојевић

Одсек интензивне терапије – септични
ШЕФ ОДСЕКА Др Јелена Врућинић Козић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА

Одсек интензивне терапије – асептични
ШЕФ ОДСЕКА Др Александра Младеновић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА Драгана Миленковић

Одсек за кадаверичну донацију
ШЕФ ОДСЕКА
ГЛАВНА СЕСТРА ОДСЕКА Јасмина Здравковић

Кабинет за консултативне прегледе
ШЕФ КАБИНЕТА Др Ирена Јозић

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НЕУРОТРАУМАТОЛОГИЈУ
НАЧЕЛНИК НХ “Е” ОДЕЉЕЊА Др Топлица Милојевић
ГЛАВНА СЕСТРА Олгица Стаменић

ШЕФ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ Др Весна Јаношевић
ГЛАВНА СЕСТРА ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ Јасмина Јовановић

Пулт 366-2341
Главна сестра 366-2339
Шок Е 366-2257

СЛУЖБА ОРТОПЕДИЈЕ, ТРАУМАТОЛОГИЈИЈЕ И МИКРОХИРУРГИЈЕ У
КЛИНИЦИ ЗА УРГЕНТНУ ХИРУРГИЈУ УРГЕНТНОГ ЦЕНТРА
НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ Проф. др Горан Тулић
(уједно обавља функцију Заменика директора Клинике)
ГЛАВНА СЕСТРА СЛУЖБЕ Драгана Радусин


Пулт 366-2250
Секретарица 366-2242
МИКРОХИРУРГИЈА 366-2330

Одељење за коштано зглобну трауму
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Др Владан Новаковић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА Косана Јојић

Одељење за повреду кичме
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА Дивна Раденковић

Одељење за реконструктивну микрохирургију и хирургију шаке
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Др Слађана Анђелковић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА Миљана Јаковљевић

Одељење интензивне неге ортопедије
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА Др Александар Тодоровић
ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА посао обавља Драгана Радусин


ОП БЛОК 366-2018
НАЧЕЛНИК ОП БЛОКА Др Горан Каљевић
ГЛАВНА СЕСТРА ОП БЛОКА
ГЛАВНИ ИНСТРУМЕНТАР Миша Поповић


КАБИНЕТ ЗА ПЕРФУЗИЈУ ОРГАНА И СПАСАВАЊЕ КРВИ
ШЕФ КАБИНЕТА

КАБИНЕТ ЗА ЕКСПЛАНТАЦИЈУ И ТРАНСПЛАТАЦИЈУ АБДОМИНАЛНИХ ОРГАНА

Кабинет за минимално инвазивну хирургију
ШЕФ КАБИНЕТА Др Мирјана Михајловски, мр. сци. мед.

Кабинет за консултативне прегледе
ШЕФ КАБИНЕТА Др Драган Лазаревић

АМБУЛАНТА ЗА ОНКОЛОШКИ КОНЗИЛИЈУМ ЗА ОПШТУ, АБДОМИНАЛНУ И УРГЕНТНУ ПАТОЛОГИЈУ
Медицинска сестра – техничар Терзић Маргарета
Технички секретар амбуланте Данијела Јовић