„Правадол“ стављен „ad acta“

Маркетиншко - рекламна кампања, под називом „Правадол“ , коју је реализовала претходна управљачка гарнитура Клиничког центра Србије, доласком новог руководства, обустављена је.

То значи - телефон који је наведен на кутији „Правадол“-а, више није у функцији. Уколико сматрају да су им права оштећена, пацијенти се могу обратити заштитнику права пацијената КЦС, госп. Димтрију Брашићу, на тел. 011 366-2032

Медија центар КЦС, 16. април 2013.