Адаптирана интензивна нега на Клиници за дигестивну хирургију

Дана  05. фебруара 2020. године, на Клиници за дигестивну  хирургију Клиничког центра Србије – Прва хируршка клиника, пуштена je у рад у потпуности реновирана Јединица интензивне неге. Ово представља један од значајнијих квалитативних помака у осавремењивању рада најзначајније хируршке клинике у земљи и региону.

Последњих неколико година Управа Клиничког центра Србије, уз подршку Министарства здравља Владе Републике Србије, редовно опредељује новчана средства за набавку најсавременије медицинске опреме и реконструкцију медицинских установа, међу којима је и Прва хируршка клинка. Пример такве подршке је и адаптација просторија Јединице интензивне неге Прве хируршке клинике и њено опремање најсавременијом медицинском опремом, по светским стандардима. Вредност радова на  адапатацији износи преко 29 милиона динара, док је вредност медицинске опреме непуних 28 милиона динара.

 

Поред нове Јединице интензивне неге, у адаптацију и опремање Клинике за дигестивну хирургију, у последње две године уложена су значајна средства и за друге намене. Адаптирани су сви тоалети, окречена степеништа, ходници и чекаонице у вредности од 25 милиона динара, док је вредност набављене опреме и хируршких инструмената 27.6 милиона динара.

Прва хируршка клиника, установа са великим стручним реномеом као и богатом историјом, обележиће следеће, 2021. године значајан јубилеј - 100 година постојања, а опредељење Клиничког центра Србије се неће мењати, па ће Клиника и даље имати подршку у стварању услова за даљи напредак.

Клиника за дигестивну хирургију Клиничког центра Србије је лидер у својој области у земљи и региону,и њени стручњаци прате светске трендове, a oво значајно улагање ће свакако допринети да наставе још успешније да раде, на добробит наших пацијената.