ОБАВЕШТEЊЕ

У циљу бољег функционисања Клиничког центра Србије и подизања безбедности у саобраћају, обавештавамо да ће радним данима, у периоду од 8.00 до 14.00 часова, почев од 6. марта 2020. године, бити затворена главна капија Клиничког центра Србије, Пастерова 2. Забрана кретања се не односи за возила са приоритетом (санитетска возила, ватрогасна и возила полиције).