Организација рада у Центру за поликлиничку делатност - Поликлиника и бројеви телефона за контакт

Радно време Поликлинике је од 7 до 14ч и једне среде у месецу до 16ч, кад пацијенти Клинике за неурологију преузимају месечну терапију за мултиплу склерозу.

У Поликлиници раде:

 • дневна болница хематологије - давање хемиотерапије и пацијенти којима се раде стерналне пункције пре одлуке о хоспитализацији на Клинику за хематологију.
 • дневна болница гастроентерологије -давање биолошке и хемиотерапије
 • дневна болница урологије - хемиотерапија, вакцине и конзилијум за онколошке пацијенте
 • дневна болница нефрологије- пацијенти којима се ради перитонеална дијализа и трансплантирани пацијенти.
 • дневна болница алергологије- давање имунолошке терапије
 • Клиника за кардиологију - заказани интерклинички пацијенти за дијагностику
 • Клиника за васкуларну хирургије - примају се хитна стања
 • Клиника за неурологију - подела имунолошке терапије –лекова
 • Клиника за пулмологију - бронхологија - плеуралне пункције код пацијената са малигним  изливом
 • Пет скенер - заказани пацијенти
 • Апотека - пацијенти који преузимају хроничну терапију за ХИВ
 • МДЦТ- само за хоспиталне пацијенте
 • Интервентна радиологија - за хитне пацијенте
 • Клиника за дигестивну хирургију - неопходне постоперативне контроле пацијената оперисаних од малигних болести

ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНСУЛТАЦИЈЕ

СЛУЖБА

ТЕЛЕФОН Особа задужена за контакт
Ендокринологија Служба пресељена на Клинику за ендокринологију
Хематологија 366 3372

Прим. Др Рајко Милошевић

Неурологија 366 3409 Сестре са службе
Неурохирургија 366 3449 Сестра са службе
Кардиологија 066 8302297 с Мира Блешић
Гастроентерологија

066 8300814
066 8300743
Lokal

Др Барбић
Техничар Бранко
Техничар Бранко

Интернистички кабинет

366 3976

с. Цеца Поповић

Пулмологија Пресељена на Клинику
Бронхологија Пресељена на Клинику
Алергологија 066 8302082 С. Данијела

Урологиј

366 3067

са Службе по распореду

Нефрологија

366 3064

366 3099

с.Весна

сестре из ДБ

Ортопедија 011/ 3663526

Од 07 до 15 ч за ортопедске контроле Клинике у Војводе Миленка

Дигестивна Хирургија 366 3133 Сестре и лекар са службе
Ендокрина Хирургија 366 3261 Одељење ендохирургије
Васкуларна Хирургија 366 3095 с.Снежа Костић
Радиологија 066 8300258 Биљана Ивковић
Хемодијализа II 011 3663103, 366 3106 Лекари и сестре из КБЦ "Звездара"

Распоред и садржај рада се ревидира сваке недеље, у зависности од потребе служби које партиципирају у раду Поликлинике, а уз одобрење ВД генералног директора КЦС.

С поштовањем,
Управа Поликлинике