Обавештење о раду поликлинике КЦС

У Поликлиници од 15.05.2020. спроводе се дијагностичке и дијагностичко-терапијске процедуре и амбулантни прегледи

На главном и службеном улазу у зграду медицинска сестра/техничар безконтактним термометром МЕРИ ТЕМПЕРАТУРУ ПАЦИЈЕНТИМА И ОСОБАМА У ПРАТЊИ. Потребно је да сви пацијенти и особе у пратњи имају заштитне маске. Са пацијентом може да уђе САМО ЈЕДНА ОСОБА У ПРАТЊИ.

Особе са повишеном температуром или симптомима респираторне инфекције се смештају у простор за изолацију у Централном холу и позива се служба за епидемиологију.

У зграду Поликлинике могу да улазе пацијенти са ЗАКАЗАНИМ ТЕРМИНОМ, са одговарајућим упутом из Дома здравља, односно са интерним или интерклиничким упутом. Улаз у зграду Поликлинике је ДО 15 МИНУТА ПРЕ ЗАКАЗАНОГ ТЕРМИНА.

У главном холу медицинске сестре/техничари прегледају упуте и усмеравају пацијенте ка службама у којима ће бити прегледани.

Пацијенти који долазе у Центар за медицинску биохемију (лабораторија) добијају редне бројеве у холу Поликлинике. Сваких 10 минута омогућава се улаз 30 пацијената у чекаоницу лабораторије користећи директни улаз у лабораторију, десно од рото врата.

На улазу у чекаонице стоји медицинска сестра/техничар која дезинфикује руке пацијентима и упућује их шалтеру за евидентирање, водећи рачуна о ПРЕПОРУЧЕНОМ БРОЈУ ПАЦИЈЕНАТА У ЧЕКАОНИЦИ.

Наведена процедура се спроводи у циљу спречавања трансмисије вируса САРС-CoV-2и заштите пацијената и особља Поликлинике.