Прекид рада телефонске централе, среда од 22 до 24 часа

Обавештавамо Вас да ћемо у среду 03.07 2013 год у 22 сата искључити из рада интерклиничке телефонске централа у Поликлиници и Управној згради због превентивног сервиса и отклањања уочених програмских проблема у функционисању телефонског саобраћаја.

Комплетан локални и спољни телефонски саобраћај биће у прекиду до 23,30 када ће први локални бројеви ући у функцију. Подизање комплетног телефонског саобраћаја биће обављено до 24 сата.

Дејан Бишевац дипл.инг
Начелник Одељења
информационо комуникационих технологија
Службе за техничке и друге послове
Клинички Центар Србије