Медији и здравство

На иницијативу директорке Поликлинике КЦС, проф. др Мирајне Стојковић, у четвртак, 11. јула, Зорица Марковић, шеф Канцеларије за информисање КЦС одржала је предавање о односима медија и здравства начелницима поликлиничких служби.

У ери наглог развоја нових медија, нових технологија, постоји потреба да и запослени у КЦС боље разумеју савремене медије, да се са њима успостави партнерски однос и користе потенцијали тих медија, пре свега у едукативне сврхе и подизање здравствене културе у најширем смислу те речи.

Начелници одсека с пажњом су саслушали предавање, изнели своје недоумице и сугестије како да та сарадња убудуће буде садржајнија и плодоноснија.

(Медија центар, 11. јули, 2013.)