Полиција у Клиничком центру Србије

Након што је са више страна стигао један број пријава и примедби на рад и пословање Клиничког центра Србије у неколико претходних година, у којима се указује да је било кршења закона и непоштовања важећих прописа, Управа Клиничког центра Србије позвала је надлежне истражне органе, односно полицију, да провере веродостојност поднетих пријава и утврде чињенично стање: да ли је или није било кршења важећих закона и прописа.

Управа Клиничког центра Србије сматра да је у јавном интересу да рад и пословање ове здравствене установе увек буду транспарентни и доступни оцени и суду грађана и најшире јавности.

Управа Клиничког центра Србије
24.јули, 2013