30.12.2019.

ЈН КM157/2019 Јавна набавка мале вредности НАМЕШТАЈ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 9.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 6.03.2020.

ЈН T491/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки машина за шивење
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 6.02.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.02.2020.

ЈН T526/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - пулсни оксиметари, БИС монитори и монитори за ЦСО и апарата за механичку превенцију венског тромба, произвођача Covidien
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.01.2020.
Измена конкурсне документације - 23.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 19.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.02.2020.

ЈН K533/2019 Јавна набавка Средства за одржавање хигијене и антистатик подова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 3.01.2020.
Појашњење конкурсне документације - 6.01.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 8.01.2020.
Појашњење конкурсне документације 2 - 8.01.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.01.2020.
Измена конкурсне документације - 8.01.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.01.2020.
Појашњење конкурсне документације - 9.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 22.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „B2M“ д.о.о. - 6.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору „GT HEMIJA“ д.о.о. - 6.02.2020.

ЈН T535/2019 Јавна набавка Редовно одржавање покретних степеница
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.01.2020.
Измена конкурсне документације - 8.01.2020. 
Одлука о додели уговора - 7.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.02.2020.