14.08.2019.

JN A365/2019 Javna nabavka Potrošni materijal i lekovi van liste lekova za potrebe transplantacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.08.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 23.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 13.09.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 13.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.09.2019.