16.08.2019.

JN A366/2019 Javna nabavka Ugradni i specifični potrošni materijal u neurohirurgiji
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 26.08.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.08.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.08.2019.
Izmena priloga 6 - 27.08.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.08.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 27.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o. - 10.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru DENTA BP PHARM d.o.o. - 10.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDALEX d.o.o. - 10.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru OMNI MEDIKAL d.o.o. - 10.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru VEGA MEDICAL d.o.o. - 10.10.2019.