22.08.2019.

JN T359/2019 Javna nabavka Usluge pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti sa izdavanjem revizionog lista od strane imenovanog tela
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.09.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.09.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 13.09.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 13.09.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 17.09.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 7.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.10.2019.


JN T369/2019 Javna nabavka Usluge održavanja i popravki tehničkih aparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 9.10.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 22.10.2019.


JN T374/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - mikroskopi, kolposkopi, fundus kamera, perimetar i aparat za optičku koherentnu tomografiju, proizvođača Carl Zeiss
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 20.09.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 20.09.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 20.09.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 15.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.10.2019.