2.09.2019.

JN T393/2019 Javna nabavka Prenos bolničke arhive, medicinske opreme i inventara
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 27.09.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 27.09.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 27.09.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 27.09.2019. 
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 11.10.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 22.10.2019.