3.09.2019.

JN T368/2019 Javna nabavka Usluge održavanja automatike i pneumatike u TT instalacijama
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 18.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 31.10.2019.


JN A384/2019 Javna nabavka Lekovi sa liste "D" (osim antituberkulotika)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.09.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.09.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 10.09.2019. 
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - 1.10.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 1.10.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 14.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu BEOHEM-3 d.o.o. - 16.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu INO-PHARM d.o.o. - 16.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 14.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. 2 - 8.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. 3 - 1.07.2020.