6.09.2019.

JN A388/2019 Javna nabavka Osteosintetski materijal za ortopediju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.09.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 7.10.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 7.10.2019. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 18.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.10.2019.


JN A395/2019 Javna nabavka Set za operaciju torakoabdominalne aorte
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 21.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.10.2019.