9.09.2019.

JN KM95/2019 Javna nabavka male vrednosti Elektronski dozimetri, kecelje, zaštitne naočare i okovratnici
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 30.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MM MEDICAL SOLUTIONS" d.o.o. - 21.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDICOM"d.o.o. - 21.10.2019.


JN KM97/2019 Javna nabavka male vrednosti Kaiševi za humano vezivanje pacijenata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 20.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 4.10.2019.

JN TM101/2019 Javna nabavka male vrednosti Održavanje opreme u Ex-izvedbi (oprema montirana u sredinama gde postoji mogućnost stvaranja eksplozivnih smeša)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 27.09.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 9.10.2019.

JN K379/2019 Javna nabavka Informaciona oprema (računari, štampači telekomunikaciona oprema, kopir aparati, telefoni i dr.)

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 13.09.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 20.09.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.10.2019.
Izmena poziva za podnošenje ponuda - 2.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „TRIM“ d.o.o. - 26.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „USPON“ d.o.o. - 26.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 26.11.2019.

JN T396/2019 Javna nabavka Usluge servisiranja i popravki bolničke nemedicinske opreme – kreveta
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 17.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 21.10.2019.

JN K397/2019 Javna nabavka MEDICINSKA OPREMA: 94-3 (Inhalete)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 2.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 23.10.2019.