13.09.2019.

JN A401/2019 Javna nabavka Sirovine i ambalaža za potrebe izrade magistralnih i galenskih preparata
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 21.10.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 21.10.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - 1.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru NOVOS d.o.o. - 5.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru SB TRADE d.o.o. - 5.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 5.11.2019.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru CONING-PPI d.o.o. - 6.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru FLORA KOMERC d.o.o. - 8.11.2019.


JN A407/2019 Javna nabavka Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 8.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ino-pharm d.o.o. - 22.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Adoc d.o.o. - 25.10.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA d.o.o. - 25.10.2019.