25.09.2019.

JN T411/2019 Javna nabavka Izrada projektne dokumentacije na adaptaciji prostora priručne kuhinje sa zamenom kuhinjskog lifta na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora - 5.11.2019.


JN A414/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe hematoloških laboratorija
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 3.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru UNI-CHEM d.o.o. - 14.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru GALEN-FOKUS d.o.o. - 14.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preduzeće NOVOS d.o.o. - 15.11.2019.