30.09.2019.

JN KM104/2019 Javna nabavka male vrednosti Laboratorijska i ostala oprema i potrošni materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 2.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 2.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 2.10.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 10.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 10.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 10.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 4.11.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 4.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 25.11.2019.