3.10.2019.

JN TM110/2019 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja - monitori, proizvođača Hwatime Bio-Medical electronics
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 24.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 28.10.2019.


JN K402/2019 Javna nabavka Potrošni materijal za patohistologiju
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 9.10.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 9.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 9.10.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 17.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 17.10.2019.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 17.10.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.10.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 8.11.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 8.11.2019.