4.10.2019.

JN K415/2019 Javna nabavka Medicinska oprema: 94-2
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 18.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru IVEX d.o.o. Beograd - 5.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ogranak Olympus Czech Group s.r.o. u Beogradu - 5.12.2019.


JN K417/2019 Javna nabavka Medicinska i IT administrativna oprema uz radioterapijski aparat za stereotaksičnu radiohirurgiju celog tela ("iks nož"), sa pratećom opremom
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 18.10.2019. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.10.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2 - 25.10.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 25.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 25.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 15.11.2019.
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 15.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 26.11.2019.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke „SIEMENS HEALTHCARE“ d.o.o. – 26.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „MEDICOM“ d.o.o. - 4.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru „OBLAK TEHNOLOGIJE“ d.o.o. - 4.12.2019.

JN A422/2019 Javna nabavka Ugradni materijal za lečenje ekstremno gojaznih

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Prilog 6
Odluka o dodeli ugovora - 30.10.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MAKLER d.o.o. - 4.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDI RAY d.o.o. - 4.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PREMIUM SURGICAL COMPANY d.o.o. - 4.11.2019.