10.10.2019.

JN T413/2019 Javna nabavka Nabavka torzionih sondi za fakoemulzifikaciju i sondi za fakoemulzifikaciju za Kliniku za očne bolesti
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 21.10.2019.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 21.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 21.10.2019.
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 25.10.2019. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 29.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 29.10.2019. 
Odluka o dodeli ugovora - 3.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 5.12.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 - 6.12.2019.

JN T424/2019 Javna nabavka Vodovodni potrošni materijal
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Odluka o dodeli ugovora - 29.11.2019. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 - 10.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 - 10.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3 - 10.12.2019.