21.10.2019.

JN A435/2019 Javna nabavka Potrošni materijal i lekovi van liste lekova za potrebe transplantacije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 14.11.2019.

JN T432/2019 Javna nabavka Usluge održavanja - respiratori, proizvođača Covidien (Puritan Benett, Airox)
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.10.2019.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.10.2019.