29.05.2020.

JN TM58/2020 Javna nabavka male vrednosti Usluge održavanja- laminarne komore i CO2 inkubatori, proizvođača K-Systems
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke – 16.06.2020. 
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – 16.06.2020.


JN K103/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Potrošni materijal za radiotalasni nož proizvođača „ELLMAN“
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 16.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 15.07.2020.