12.06.2020.

JN K226/2020 Javna nabavka Potrošni materijal za potrebe neonatologije
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 23.06.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 23.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 23.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 23.06.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 30.03.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru BIOTEC MEDICAL d.o.o. - 12.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Drager tehnika i servisiranje d.o.o. - 12.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru MEDISAL d.o.o. - 14.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "Medipro MPM" d.o.o. - 19.08.2020.


JN A238/2020 Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za javnu nabavku Lekovi van liste lekova
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Odluka o dodeli ugovora - 16.06.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru INO-PHARM d.o.o. - 19.06.2020.