22.07.2020.

JN T313/2020 Javna nabavka Radovi na održavanju, servisiranju i popravci stacionarnih sistema za besprekidno napajanje i složeni poslovi u elektrotehnici
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora - 7.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.09.2020.


JN T314/2020 Javna nabavka Radovi na održavanju, servisiranju i popravci mobilnih sistema za besprekidno napajanje UPS do 5000VA
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 5.08.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 5.08.2020.
Izmena poziva za podnošenje ponuda - 5.08.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 7.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 17.09.2020.