28.07.2020.

JN KM92/2020 Javna nabavka male vrednosti Elektronski dozimetri, kecelje, zaštitne naočare i okovratnici
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 31.07.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 31.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 31.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 31.07.2020. 
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 4.08.2020.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 4.08.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 4.08.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 4.08.2020. 
Odluka o dodeli ugovora - 25.08.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "ENGEL" d.o.o. - 21.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "KVARK" d.o.o. - 21.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MILCOMMERCE LTD" d.o.o. - 21.09.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru "MEDICOM" d.o.o. - 22.09.2020.