31.07.2020.

JN T276/2020 Javna nabavka Usluge održavanja - Skener Aquilion prime, proizvođača Toshiba sa sistemom za vizuelizaciju, proizvođača Vital
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.08.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 12.08.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 12.08.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 12.08.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 31.08.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 31.08.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 31.08.2020. 
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije - 7.09.2020.
Izmena konkursne dokumentacije - 7.09.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda/prijava - 7.09.2020.  
 
Odluka o dodeli ugovora - 22.10.2020. 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.11.2020.