Obaveštenje o prijemu u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom

Po osnovu Konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 09.09.2015. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom Direktora KCS br. 16804 od 25.09.2015. godine, u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od tri meseca izabrani:


za Kliniku za grudnu hirurgiju:
1. dr Željko Garabinović, doktor medicine

Centar za prijem i zbrinjavanja urgentnih stanja – Urgentni centar
2. dr Srbislav Pajić, specijalista maksilofacijalne hirurgije

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o prijemu na sajtu Kliničkog centra Srbije, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin