Obaveštenje o prijemu u radni odnos na određeno vreme zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS i na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje dana 08.04.2016. godine, obaveštavamo vas da se Odlukom v.d.direktora KCS br.7146 od 05.05.2016. godine u radni odnos na određeno vreme u trajanju od tri meseca u Klinički centar Srbije, primaju sledeći zdravstveni radnici sa srednjom stručnom spremom, i to:


I Za Kliniku za kardiologiju:
1. Mirko Mašić, medicinski tehničar (opšti smer)

II Za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo:
a) 2 pedijatrijske sestre/tehničara

1. Anita Đonlić
2. Ivana Ilić.

b) 6 ginekološko-akušerskih sestara/tehničara
1. Marjana Jelić,
2. Jelena Mikić,
3. Ubavka Trajković,
4. Suzana Zarić-Cvijić,
5. Bojana Maksimović,
6. Andrijana Ćurulić.

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, u narednih deset dana (do 16.05.2016. godine), na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,

V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin