Obaveštenje o prijemu u radni odnos lekara

Po osnovu konkursa objavljenog na internet stranici Ministarstva zdravlja RS, Nacionalne službe za zapošljavanje i Kliničkog centra Srbije dana 12.09.2016. godine, obaveštavamo vas da su Odlukom v.d.direktora br.14774 od 13.10.2016.godine izabrani:


za Centar za anesteziologiju i renaimatologiju u radni odnos na neodređeno vreme sa probnim radom od tri meseca:
1. dr Milena Tasić, lekar specijalista anesteziologije i reanimatologije
2. dr Ana Anđelković, lekar specijalista anesteziologije i reanimatologije

za Kliniku za digestivnu hirurgiju-I hirurška u radni odnos na određeno vreme na tri meseca:
3. dr Tamara Babič, doktor medicine

za Kliniku za urologiju u radni odnos na određeno vreme na tri meseca:
4. dr Aleksandar Jovanović, doktor medicine

za Kliniku za vaskularnu hirurgiju u radni odnos na određeno vreme na tri meseca:
5. dr Anica Ilić, doktor medicine

za Kliniku za infektivne i tropske bolesti u radni odnos na određeno vreme na tri meseca:
6. dr Aleksandra Barać sci.med., doktor medicine

Svim kandidatima koji su konkurisali, a nisu primljeni u radni odnos zahvaljujemo se i molimo da podignu svoja dokumenta u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Službe za pravne poslove, radnim danima od 08.00 do 15.00 časova, na osnovu arhivskog broja predate dokumentacije.

S poštovanjem,
V.D. DIREKTOR
Doc. dr Milika Ašanin